Praktisk info

Planlegg oppholdet hos Drageid leirskole.

Gjør deg klar for tur

Drageid leirskole legger stor vekt på samarbeid med klasselæreren og elevene når Drageid er valgt som leirskolested. Allerede i god tid ønsker vi at klassen innstiller seg på å komme til Drageid. Vi vil for vår del gjøre alt vi kan for at leirskoleoppholdet skal bli så vellykket som mulig.

Ansvar for eleven

Et leirskoleopphold krever et tett samarbeid mellom leirskolen og den besøkende skolen.

Partene er sammen ansvarlig for å utarbeide et for elevene best mulig tilpasset opplegg. Leirskolestedets faste personell kjenner miljøet og dets muligheter, klasselæreren kjenner elevene og deres forutsetninger/ønsker.

Et leirskoleopphold foregår i hjemmeskolens regi og er ordinær undervisning hjemlet i Opplæringsloven og dertil hørende forskrifter. 

Pakking og utstyr

Gjenglemte klær og utstyr oppbevares i 3 måneder. Har du ikke alt selv, kan du kanskje få lånt av noen. Det er lurt å merke klær og utstyr, særlig gjelder dette støvler, lue og votter.

Annet utstyr

Vi vil spesielt poengtere: Varm lue, ikke nok med pannebånd og tynn caps. Tett regntøy, både jakke med hette og bukse. Tette støvler må være med.

Tidlig vår og sen høst: Ta med varmt fottøy og vindtøy i tillegg.

Vi vil helst ikke at elevene tar med: Kniver, Leatherman, skrivesaker og godlukt på sprayflaske.

Matallergier eller spesielle behov

Det er viktig at vi får beskjed i god tid om ulike behov slik at alt ligger til rette for et godt opphold for alle!

Godteri

Hvis godteri ønskes må dette bestilles hos Sætervik Handel av den enkelte skole. Bestilles 2 uker før opphold.

Hjemlengsel

Leirskoleopphold er en god mulighet for å få barn mer selvstendig, og ikke for avhengige av hjemmet.

Tidspunkt for ankomst 

Ankomst på Drageid leirskole kl. 12:30

Tidspunkt for avreise

Avreise fra Drageid leirskole kl. 10:30

Betaling

Faktura for leirskoleoppholdet sendes umiddelbart etter oppholdet.

Hvis det blir forandringer, vil vi ta kontakt. Betaling for bussturen til Sætervika faktureres også fra oss. Faktura for undervisning (undervisningsrefusjon) kommer fra Osen kommune.

Gruppeinndeling

Elevene deles inn i 6 grupper før dere kommer. Gutter og jenter deles likt i gruppene hvis mulig.

Romfordeling

Vi fordeler rom til de skolene som kommer.

Oversikt hovedbygg

Hovedbygg plantegning

Oversikt anneks

Anneks plantegning

Måltider på Drageid

Den dagen dere kommer serveres det lunsj straks etter ankomst. De andre dagene starter med frokost hvor det smøres nistepakker til lunsj og kveldsmat. Tidspunkt for måltidene varierer. Middag serveres kl. 17:30.

Meny kan forandres.  Ta kontakt med oss hvis det er behov for avklaring ang meny i forhold til ulike dietter.

Timeplan

Endringer kan forekomme!

Undervisning

Et opphold som sent vil glemmes

PowerPoint-filen er delt i to deler, hvor del 1 inneholder litt historie og litt informasjon om vårt utviklingsprogram som har fokus på positiv personlig vekst og bilder fra dag 1 og dag 2. Del 2 inneholder bilder fra aktivitetene dag 3, dag 4 og dag 5.